Kadra siedleckiej jednostki penitencjarnej zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe, podczas których skazani tworzyli multimedialne życzenia wielkanocne dla bliskich

Więźniowie nagrywali materiał dźwiękowy, który przyjmował formę życzeń, pozdrowień, ale także czytanej przez siebie bajki. Nagrania trafiły do unikalnych, własnoręcznie ozdobionych przez osadzonych opakowań na płytę, które dotrą do ich rodzin bezpośrednio przed nadchodzącymi świętami.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wtórnej socjalizacji skazanych. Musi być zatem realnym sojusznikiem administracji penitencjarnej w jej wysiłkach korekcyjnych, a tym samym istotnym elementem tej pracy i w niej współuczestniczyć. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma kontakt osadzonych z ich rodzinami. Dzięki niemu skazani podtrzymują pozytywny obraz samego siebie, odnoszą satysfakcję emocjonalną, utrzymują silną identyfikację z rodziną, nabywają i utwierdzają się w przekonaniu, że są nadal ważni w życiu rodziny.

Do zakładów karnych trafiają ludzie w różnym wieku ze swoim indywidualnym bagażem doświadczeń i problemów. Niejednokrotnie pobyt w więzieniu jest przyczynkiem do tego by powiedzieć swoim bliskim kilka ważnych słów, na które nigdy wcześniej nie było czasu. To sprzyja wzmocnieniu więzi rodzinnych. Bliscy osób pozbawionych wolbości są często podstawowym łącznikiem osadzonego ze społeczeństwem i życiem, jakie toczy się poza murami jednostki penitencjarnej, w każdym jego wymiarze. 

Zgodnie z art. 67§3 kkw podtrzymywanie więzi z bliskimi i światem zewnętrznym obok pracy, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, środków terapeutycznych stanowi jedną z metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych przez kadrę Służby Więziennej w codziennej pracy ze skazanymi. Więzi rodzinne nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w okresie Wielkanocy. Zorganizowany projekt był dodatkową okazją by zadbać o relacje z bliskimi. Osadzeni chętnie wzięli w nim udział. Mogli przez krótką chwilę powiedzieć, co czują, czego życzą swojej najbliższej rodzinie - żonie, dzieciom czy rodzicom. Skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych sami ozdobili opakowania na nagrane płyty, co również przyniosło im dużo radości i pozwoliło poczuć namiastkę klimatu nadchodzących Świąt.

Opracowanie i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej