Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach, w ramach którego skazani wykonają pomoce dydaktyczne dla podopiecznych stowarzyszenia

Porozumienie o współpracy sygnowali: Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniew Śpiewak i Prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach Maria Leszczyńska. Współpraca obu instytucji dotyczy wykonania pomocy dydaktycznych dla podopiecznych stowarzyszenia, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej będą w najbliższym czasie wykonywać pod okiem terapeuty pomoce dydaktyczne z materiałów dostarczonych przez stowarzyszenie. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu terapię osób pozbawionych wolności poprzez pracę społecznie użyteczną oraz readaptację społeczną skazanych.

Tego rodzaju przedsięwzięcia zawsze stanowią ważny element realizowanego procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, gdyż osadzeni mogą przekonać się, że podjęty przez nich wysiłek spotyka się z akceptacją ze strony społeczeństwa. Zajęcia są doskonałą okazją do budowania w osobach pozbawionych wolności poczucia własnej wartości, uwrażliwiają skazanych na potrzeby drugiego człowieka, a dodatkowo sprzyjają kształtowaniu umiejętności konstruktywnego organizowania czasu wolnego i stwarzają warunki do wykształcenia nawyku permanentnej pracy.

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej