Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach wzięła udział w kilkudniowym treningu strzeleckim. Swoje umiejętności doskonalili funkcjonariusze wszystkich pionów służby

Służba Więzienna jest umundurowaną, uzbrojoną i apolityczną formacją podlegającą Ministrowi Sprawiedliwości. Mając na względzie potrzebę ochrony społeczenstwa przed sprawcami przestępstw funkcjonariuszy naszej formacji cechuje zarówno znajomość prawa, umiejętność pracy wychowawczej jak i umiejętność stosowania technik interwencji, samoobrony czy posługiwania się bronią palną.

Systematyczny trening strzelecki pozwala utrwalić prawidłowe nawyki związane z użyciem broni palnej i przygotować funkcjonariuszy do profesjonalnej realizacji zadań służbowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Szkolenia strzeleckie umożliwiają utrzymanie i podnoszenie kompetencji strzeleckich. Przed przystąpieniem do strzelania funkcjonariusze obowiązkowo uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym przepisów z zakresu użycia lub wykorzystania broni palnej, a także budowy broni, zasad działania, posługiwania się bronią w sposób bezpieczny oraz znajomości obowiązków użytkownika uzbrojenia i środków ochrony.

Na co dzień funkcjonariusze Służby Więziennej posługują się różnymi jednostkami broni, m.in. 5,56 mm karabinkiem Beretta ARX 160, 9 mm pistoletem maszynowym PM - 06, 9 mm pistoletem P-99 Walther, strzelbą powtarzalną kal. 12 Mossberg czy 40 mm wyrzutnikiem pocisków obezwładniających. Wspomniane powyżej jednostki broni wykorzystywane są podczas pełnienia służby na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz w trakcie konwojowania osób pozbawionych wolności.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk
 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej