Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej spotkali się w Zakładzie Karnym w Siedlcach z licealistami klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Spotkania młodzieży szkół średnich z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach mają na celu zapoznanie uczniów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy. Podkreślić należy, że spotkania mają także wymiar edukacyjno-prewencyjny. Tego rodzaju inicjatywy podnoszą świadomość prawną uczniów, a rozmowy dotyczące negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych niosą ze sobą wartość profilaktyczną – ku przestrodze.

Uczniowie szkół średnich w niedalekiej przyszłości będą dokonywać ważnych wyborów życiowych związanych z dalszą nauką, wyborem miejsca pracy, a tego rodzaju inicjatywy jak przyznają sami uczniowie to najlepsza okazja by z bliska poobserwować realizację codziennych zadań służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W trakcie zajęć młodzież poznaje zasady rekrutacji do Służby Więziennej. Funkcjonariusze definiują korzyści płynące ze slużby w naszej formacji mundurowej, a także prezentują ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Funkcjonariusze Służby Więziennej odwołując się do siedleckiej jednostki penitencjarnej zapoznali uczniów z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Ponadto przedstawiono słuchaczom podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Omówiono także ofertę resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Aktualnie Służba Więzienna to nowoczesna, trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce, która efektywnie odpowiada na wyzwania stawiane przez współczesny świat. Podkreślić należy, że Służba Więzienna to także jedna z kluczowych formacji mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostkach penitencjarnych nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej można śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca

 

Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk, mł. chor. Monika Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej