Zakład Karny w Siedlcach gościł studentów Wydziału Prawa i Administracji Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

Zakład Karny w Siedlcach od wielu lat współpracuje z Uniwersystetem Warszawskim. Pod opieką dr Agnieszki Gutkowskiej studenci II roku Prawa i Administracji zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, zadaniami stawianymi przed wspomnianą formacją mundurową i jej misją. Na przykładzie siedleckiej jednostki penitencjarnej zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Spotkanie było okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze slużby w naszej formacji mundurowej. 

Słuchaczom przedstawiono podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto zostali zapoznani z ofertą resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach, w szczególności z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacji, formami zatrudnienia więźniów, realizowanymi projektami kulturalno-oświatowymi czy szkoleniami zawodowymi dla osób pozbawionych wolności. W ramach wizyty studyjnej słuchacze uczelni wyższej mogli obejrzeć część terenu zakładu karnego, pawilon mieszkalny czy plac spacerowy.

Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pacodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania. 

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej mozna śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca


Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej