Zakład Karny w Siedlcach gościł studentów II roku Prawa, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

Zakład Karny w Siedlcach od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pod opieką dr Agaty Opalskiej-Kasprzak studenci II roku Prawa zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, zadaniami stawianymi przed wspomnianą formacją mundurową i jej misją. Na przykładzie siedleckiej jednostki penitencjarnej zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Spotkanie było okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze slużby w naszej formacji mundurowej. 

Słuchaczom przedstawiono podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto zostali zapoznani z ofertą resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach, w szczególności z prowadzonymi w jednostce programami resocjalizacji, formami zatrudnienia więźniów, realizowanymi projektami kulturalno-oświatowymi czy szkoleniami zawodowymi dla osób pozbawionych wolności. W ramach wizyty studyjnej słuchacze uczelni wyższej mogli obejrzeć część terenu zakładu karnego: budynek administracji, pawilon mieszkalny i pole spacerowe.

Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pacodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania. 

Oferty pracy w Mazowieckiej Służbie Więziennej mozna śledzić na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce praca


Tekst: por. Przemysław Turyk

Zdjęcia: por. Przemysław Turyk, st. szer. Monika Grabowska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej