"Wywiad z Internowanym", tak zatytułowali swoje spotkanie goście, którzy 20 grudnia odwiedzili Zakład Karny w Siedlcach.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach Grzegorz Welik oraz Mirosław Andrzejewski, działacz "Solidarności", internowany w czasie Stanu Wojennego, opowiedzieli skazanym o dramacie i walce o wolność jakie rozegrały się w latach 1981 -1983.

Podczas spotkania, które odbyło się w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach Pan Mirosław opowiedział o tym jak, już jako uczeń maturalnej klasy naraził się władzom komunistycznym, antypaństwowymi komiksami umieszczonymi w gablocie szkolnej gazetki. Andrzejewski, nie tylko za rysunki, ale także za antykomunistyczną działalność w Ruchu Młodej Polski, został internowany, najpierw w Białej Podlasce, następnie we Włodawie i Kwidzynie. Mirosław Andrzejewski opowiadał o Stanie Wojennym, bez patosu, opowiadał o odważnej walce z komuną i prawdziwej solidarności widzianej oczami zwyczajnego chłopca, który pragnął wolności dla swojej ojczyzny. Historia internowania Andrzejewskiego nie trwała długo, bo 7 lipca 1982 roku zbiegł z ośrodka internowania w Kwidzynie. Dopiero po jego ucieczce pojawiły się prawdziwe problemy, szukała go m.in. Milicja Obywatelska, Służba Bezpieczeństwa, ORMO i prokuratura. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli Andrzejewski ukrywał się aż do grudnia 1982 roku gdy zawieszono stan wojenny, a internowanych zwolniono. Szukając schronienia podczas ucieczki poznał ks. Prałata Henryka Jankowskiego i wielu innych czołowych działaczy Solidarności.
Andrzejewski na dobre zaraził się walką o wolność, przez co wielokrotnie był zatrzymywany i represjonowany, aby w lutym 1985 ponownie trafić za mur więzienia. Tym razem jako oskarżony o nielegalną działalność oraz rozpowszechnianie wydawnictw i ulotek o tematyce antypaństwowej. W efekcie został skazany na 11 miesięcy kary pozbawienia wolności, której część odbywał w siedleckiej jednostce. Dzięki zdolnościom rysowniczym udało mu się znaleźć nić porozumienia z więźniami kryminalnymi i przetrwać ten trudny okres. Nasz gość ubarwił swoją opowieść prezentacją rysunków i grypsów, wykonywanych nieraz na bibule od papierosa, podczas internowania, które później stały się ilustracjami do licznych książek o Stanie Wojennym. Za swoją działalność antykomunistyczną Mirosław Andrzejewski został odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności", który w październiku 2015 roku odebrał z rąk Prezesa IPN.


Więcej o działalności opozycyjnej i ucieczce z miejsca internowania Mirosława Andrzejewskiego pod adresem: http://www.andrzejewski.siedlce.pl/ucieczka.html

W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, nauczanie o tym, z jaką determinacją i poświęceniem działacze opozycji walczyli o demokrację i wolność naszego kraju, służy nie tylko przekazywaniu historii i pamięci, ale ma również wpływać na kształtowanie pozytywnych postaw moralnych, społecznych i patriotycznych. Skazani odbywający karę w siedleckiej jednostce mieli możliwość bliższego poznania wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, dzięki edukacji polegającej na emisji przez radiowęzeł pogadanki dotyczącej Stanu Wojennego, wykonywanie gazetek tematycznych w oddziałach mieszkalnych oraz udział w quizie dotyczącym grudniowych wydarzeń.

Tekst: mł. chor. Zbigniew Śpiewak
Zdjęcia mł. chor. Zbigniew Śpiewak, archiwum prywatne Mirosław Andrzejewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej