07 grudnia br. grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Siedlcach uczestniczyła w spotkaniu o charakterze profilaktycznym mającym na celu przygotowanie do życia na wolności oraz profilaktykę, ukierunkowaną na zapobieganie powrotowi do przestępstwa.

"SKAZANY NA WOLNOŚĆ" to projekt profilaktyczny realizowany przez Fundację Brama, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości i realizowany w placówkach karnych, poprawczych i ośrodkach wychowawczych w całej Polsce. Bazując na życiowym doświadczeniu i wiedzy fachowców, prelegenci pomagają więźniom radzić sobie z uzależnieniami i przygotować się do życia na wolności - aby nie wracali już do zakładów karnych i mogli zacząć NOWE ŻYCIE.

Osadzeni uczestniczyli w koncercie rapera o pseudonimie Augustyn, oraz wysłuchali świadectw osób, które przebyły drogę walki z nałogami, oraz osoby która odbyła karę pozbawienia wolności, a dzisiaj jako wolny człowiek ma nowe życie i pomaga innym osobom.

Żywe świadectwo ludzi, którzy pomimo pogubienia się w życiu, wejścia na drogę przestępstwa czy też popadnięcia w nałogi, potrafili powiedzieć stop i przewartościować własne postawy i zachowania wywołało wśród skazanych ogromne poruszenie. Pytaniom i dyskusji nie było końca.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu profilaktycznego „ Skazany na wolność”. Było to możliwe dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Fundacją Edukacji i Wspierania Rodziny „BRAMA”, a Zakładem Karnym w Siedlcach.

Hasłem przewodnim spotkań są słowa:

Każdy zasługuje na DRUGĄ SZANSĘ!. NIE WAŻNE ILE RAZY UPADASZ... WAŻNE ILE RAZY SIĘ PODNOSISZ!

Projekty, spotkania realizowane w jednostkach penitencjarnych przez Służbę Więzienną ukierunkowane na wzmacnianie pozytywnych tendencji w zachowaniach osadzonych, przewartościowanie dotychczasowych postaw, zinternalizowanie norm kulturowych, społecznych, czy też prawnych cieszą się wśród osadzonych dużym zainteresowaniem.

Żywy, autentyczny obraz przemiany człowieka, daje skazanym nadzieję i motywację do prowadzenia uczciwego życia.

W każdym człowieku istnieje iskierka dobra, trzeba mu pomóc ją rozpalić i pielęgnować.

Tekst kpt. Edyta Starostka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej