Prace osadzonych z siedleckiej jednostki penitencjarnej trafią na aukcje charytatywne. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na leczenie chorych dzieci

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych akcjach pomocowych i często anagżuje do pomocy drugiemu człowiekowi osoby pozbawione wolności. Apel o wsparcie zbiórek finansowych, z których dochód przeznaczony będzie na leczenie chorych dzieci nie mógł w ZK Siedlce pozostać bez echa. Wkrótce, na charytatywne aukcje trafią prace wytworzone przez osoby pozbawione wolności.

Nela Wychodzka -  2,5-letnia dziewczynka choruje na achondroplazję i potrzebuje szeregu operacji wydłużania kończyn (woj. lubelskie)

Eryk Kopczewski - 9-letni chłopczyk cierpi na kilka wad serca, w tym wadę serca HLHS, serce Eryka ma wiele ubytków, dodatkowo cierpi na epilepsję i obustronny niedosłuch. Eryk potrzebuje operacji w Stanach Zjednoczonych (woj. podlaskie)

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na apel o pomoc, zwłaszcza gdy chodzi o ratowanie czyjegoś zdrowia lub życia. Włączenie skazanych we wspomniane akcje charytatywne to przykład działań kadry siedleckiej jednostki penitencjarnej mających na celu pomoc drugiemu człowiekowi przy jednoczesnym kształtowaniu prospołecznych postaw wśród osób przebywających w warunkach izolacji więziennej. Skazani uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens.

Prace osadzonych z siedleckiej jednostki penitencjarnej ślemy do osób bliskich chorujących dzieci, aby wkrótce mogły zostać zlicytowane na aukcjach charytatywnych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na leczenie chorych dzieci.

 

Pomoc dla chorujących dzieci może mieć wielokierunkowy charakter. Pamiętajmy, że liczy się każdy gest i każde wsparcie.

Pomoc dla Neli za pośrednictwem: portalu siepomaga.pl

Pomoc dla Eryka za pośrednictwem: portalu  siepomaga.pl  oraz Facebook 

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej