Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. W obliczu wojny na Ukrainie pomagają obywatelom tego kraju na różne sposoby

Pomoc funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej obywatelom Ukrainy ma różnorodny charakter. W ramach naszej formacji mundurowej prowadzone są m.in. zbiórki środków finansowych i darów rzeczowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej przyjmują uchodźców pod swój dach, oferują transport na terenie kraju z przygranicznych punktów recepcyjnych. 

Przez Punkt Koordynacyjny w Siedlcach dla Osób Przybywających z Ukrainy przeszło ok. 3 000 tys. uchodźców. Obecnie punkt jest zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, gdzie można cały czas dostarczać artykuły pierwszej potrzeby. Zbiórka zorganizowana w Zakładzie Karnym w Siedlcach pozwoliła przekazać przez funkcjonariuszy siedleckiej jednostki penitencjarnej do ww. Punktu Koordynacyjnego dary w postaci środków higieny osobistej dla dzieci i osób doroslych.

W obliczu tragedii, która dotknęła naród ukraiński, siedleccy więziennicy nie pozostają obojętni – pomagają w służbie i prywatnie. Taka postawa pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej jest wyrazem solidarności z narodem ukraińskim.

 

Tekst i zdjęcia: por. Przemysław Turyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej