W dniach 09-10 września 2023 roku w Siedlcach odbyły się XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym - jedna z największych imprez wystawienniczych we wschodniej Polsce. Jednym z wystawców była Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym zostały zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezdydent Miasta Siedlce, Starosta Siedlecki, Biskup Siedlecki, Rektor SGGW.

Jest to jedna z największych tego rodzaju imprez na Mazowszu i znaczące wydarzenie promocyjno-targowe w kraju, które przyciąga setki wystawców i dziesiątki tysięcy osób. Impreza była doskonałą sposobnością do przedstawienia szerokiemu gronu odbiorców misji i zadań Służby Więziennej oraz zaprezentowania Slużby Więziennej jako atrakcyjnego pracodawcy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przybliżali specyfikę służby w Służbie Więziennej, zapoznawali przedsiębiorców z ministerialnym programem "Praca dla więźniów", informowali o kryteriach, które należy spełnić by wstąpić w szeregi wspomnianej formacji mundurowej, przedstawiali etapy postępowania kwalifikacyjnego, ofertę edukacyjną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a także realizowane przez Służbę Więzienną kampanie społeczne. 

Stoisko Służby Więziennej było licznie odwiedzane przez osoby zainteresowane wydarzeniem. Odwiedzający oglądali wnętrze samochodu przeznaczonego do konwojowania osób pozbawionych wolności, zapoznawali się ze środkami ochrony indywidualnej, zestawami ochronnymi, które towarzyszą funkcjonariuszom podczas codziennej realizacji obowiązków służbowych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Podczas setek rozmów padało mnóstwo pytań, które w większości dotyczyły drogi, jaką należy przejść by zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, cech jakie powinna wykazywać osoba ubiegająca się o pracę w Służbie Więziennej czy zagrożeń jakie niesie za sobą praca z osobami przebywającymi w izolacji więziennej.

Zakład Karny w Siedlcach prowadził w ramach stoiska punkt informacyjny "zatrudnij skazanego", w którym mozna było zapoznać się z ministerialnym programem "Praca dla więźniów" – ofertą współpracy adresowaną do pracodawców. Slużba Więzienna była prezentowana jako podmiot, który może dostarczyć rynkowi pracy wykwalifikowanych pracowników w postaci skazanych. Przedsiębiorcy mogli bliżej poznać założenia projektu "Praca dla więźniów". 

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach przekazywali swoim rozmówcom m.in. gadżety promocyjne, prospekty informacyjne dotyczące zatrudnienia w Służbie Więziennej, kształcenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a także foldery dotyczące procedury zatrudnienia skazanych.

 

Tekst i zdjęcia: archiwum ZK Siedlce

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej