18 lipca 2023 roku odbyły się I Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej w Okręgu Łódzkim oraz uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Sieradzu.

Na palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu 18 lipca br. miała miejsce podniosła uroczystość. Tego dnia podczas  I Wojewódzkich Obchodów Święta Służby Więziennej, Zakładowi Karnemu w Sieradzu został nadany sztandar. W uroczystości uczestniczył m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Rzymskokatolickim pod Wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu, odprawioną przez księdza Mariana Bronikowskiego, gdzie nastąpiło także uroczyste poświęcenie sztandaru Zakładu Karnego w Sieradzu. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięli w niej udział: Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski, jak również Poseł na Sejm Tadeusz Woźniak, Wicewojewoda Łódzki Jarosław Brózda, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, Starosta Miasta Sieradza Mariusza Bądzior, Zastępca Wójta Gminy Sieradz Krzysztof Polusik, Przedstawiciele Głównego Zarządu NSZZFiPW mł. chor. Jarosław Ćmiel, Okręgowego Zarządu NSZZFiPW chor. sztab. Jarosław Górski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Wiceprzewodniczący chor. Mariusz Kołosowski, przedstawiciel Sekcji Krajowej NSZZ ,,Solidarność’’ st. sierż. Kamil Pająk, przedstawiciel NSZZ ,, Solidarność ‘’ Okręgu Łódzkiego st. sierż. Marcin Galiński, przedstawiciele wojska i służb mundurowych a także sądów i prokuratur, oraz osoby reprezentujące instytucje, z którymi jednostka penitencjarna współpracuje na różnych płaszczyznach.


Zaproszonych gości powitał gospodarz uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik – „ Jako Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym, dziękując za zaangażowanie i profesjonalizm podczas wykonywanych obowiązków służbowych”. Płk Jarosław Banasik wyraził również ogromną wdzięczność dla rodzin i bliskich funkcjonariuszy, dziękując za ich wsparcie w tej trudnej i wymagającej służbie.


Poświęcony sztandar Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w  Sieradzu mjr. Piotra Chlebicza.

W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe, a także gwoździe pamiątkowe upamiętniające uroczystość nadania sztandaru dla Zakładu Karnego w  Sieradzu oraz I Wojewódzkich Obchodów Święta Służby Więziennej. Zaproszeni goście dokonali wpisów w księdze pamiątkowej.

Podczas uroczystości w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha wręczył Krzyże Zasługi dla funkcjonariuszy za działalność społeczną oraz wkład pracy w rozwój i kształtowanie resocjalizacji penitencjarnej. Zostały, także wręczone odznaczenia „Za zasługi dla więziennictwa” oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji obchodów Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu mjr Krzysztof Tomaszewski odczytał list Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia skierowany do funkcjonariuszy Służby Więziennej, pełniących służbę w Okręgu Łódzkim, w którym czytamy – „Idea ustanowienia i uroczystego obchodzenia święta Służby Więziennej przyczynia się do budowania społecznej akceptacji i uznania dla wykonywanej przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej codziennej pracy. Służy ona także wzmacnianiu rangi pełnionej służby i poczucia przynależności do formacji wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, wpływając pozytywnie na wykonywane przez nich obowiązki.”

Dziś bardzo ważny dzień dla Służby Więziennej Okręgu Łódzkiego, ale również tu w Sieradzu mamy podwójna uroczystość z jednej strony to Święto Służby Więziennej Okręgu Łódzkiego, ale to także uroczystość nadania Sztandaru Zakładowi Karnemu w Sieradzu co zawsze wpisuje się w historię każdej jednostki w tym również jednostki penitencjarnej- powiedział Piotr Cielucha i dodał - Od dzisiaj Zakład Karny w Sieradzu będzie posiadał swój własny sztandar, będzie mógł delegować swój własny poczet sztandarowy do udziału w  różnego rodzaju uroczystościach. Z całego serca Was do tego zachęcam. Gratuluje wszystkim tym, którzy zostali dzisiaj odznaczeni i awansowani jest to wyróżnienie za waszą ciężką pracę, gratuluję również sztandaru, który Zakład Karny dzisiaj otrzymał.

Gen. Krzysztof Stefanowski zaznaczył:  

W tym roku pierwszy raz Święto Formacji przypada na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, czyli przedostatni dzień czerwca. Funkcjonariusze i pracownicy Okręgu Łódzkiego dziękuję Wam za sumienną,rzetelną i solidną służbę i pracę, a Waszym rodziną za cierpliwość i zrozumienie. Szanowni funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sieradzu dziś Wasza jednostka świętuje podwójnie bo została uhonorowana sztandarem nadanym przez Ministra Sprawiedliwość. Posiadanie sztandaru to zaszczyt, ale i zobowiązanie do służenia temu co najważniejsze, do przestrzegania prawa, szacunku dla innych i chęci poświęcenia dla dobra wspólnego. Na sztandar przysięgamy, jemu oddajemy honory, przed nim pochylamy głowy i mamy obowiązek go strzec i godnie traktować. Szanowni Państwo składam serdecznie podziękowania inicjatorom i fundatorom sztandaru oraz tym, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Gratuluję awansowanym i odznaczanym.

Nadany dziś sztandar, jako symbol prawości i jedności, a przede wszystkim najwyższych wartości: tradycji, honoru, męstwa i zaszczytnej służby dla Rzeczypospolitej Polskiej, będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych, religijnych oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Od dziś będzie przypominał o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji. Będzie wyrazem dumy z przynależności do tej instytucji, a także stanowił będzie motywację do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa i resocjalizacji osadzonych. Sztandar został ufundowany przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe ”Rakon” w Raciborzu.


Odznaczeni i awansowani

W okręgu łódzkim służbę pełni pond 2500 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Z okazji Święta Służby Więziennej w trakcie uroczystości dwudziestu jeden funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Uroczyste obchody zostały zakończone defiladą pododdziałów funkcjonariuszy Służby Więziennej, która zrobiła duże wrażenia na obserwujących wydarzenie mieszkańcach Sieradza .

Podczas trwania uroczystości można było odwiedzić stoisko promocyjne Służby Więziennej, zobaczyć wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, dowiedzieć się o kryteriach naboru do formacji.

Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia. Dzień 18 lipca będzie zapamiętany na długo przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Okręgu Łódzkiego.


 

tekst.- ppor. Sylwia Kulawiecka

zdjęcia - plut. Adrian Kuśmierczyk
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej