Nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej w 2022 roku dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej. Przywołana data upamiętnia wydane 8 lutego 1919 r. przez ówczesnego Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego dekrety stanowiące zręby polskiego więziennictwa.

Służba Więzienna jest jedną z największych formacji mundurowych w Polsce. Pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, lecz także przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania po opuszczeniu murów więziennych.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., tak jak w pozostałych dziedzinach funkcjonowania państwa, tak w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz organizacji więzień, obowiązywało w Polsce pięć różnych porządków prawnych, pozostałych po państwach zaborczych: prawo niemieckie, austriackie, rosyjskie, prawo byłego Królestwa Polskiego i prawo węgierskie. Dnia 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej. Straży, której dumną spadkobierczynią i kontynuatorką jest obecna Służba Więzienna, pielęgnująca swoją historię i tradycję. Podpisane dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych” były jednymi z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Tworzenie jednego, spójnego systemu więziennictwa było stopniowe i trwało do roku 1922. Kadrę więzienną rekrutowano przede wszystkim spośród Polaków dotychczas pracujących w więziennictwie oraz wysłużonych wojskowych. Nadmienić należy, iż SW była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie umożliwiła kobietom służbę w swoich szeregach. Już w pierwszych przepisach jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach”.

Jednym z symboli najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu oraz wierności ideałom praworządności i poszanowania godności jednostki ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej jest sztandar Służby Więziennej. Każda jednostka penitencjarna posiada swój własny sztandar.

Uroczystość nadania Sztandaru Zakładowi Karnemu w Strzelinie przez ówczesnego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk Ryszarda Godylę miała miejsce w dniu 7 listopada 2003 roku. Sztandar został ufundowany przez funkcjonariuszy, emerytów i rencistów naszej jednostki. „...Sztandar idzie nierozerwalnie w parze z tradycją więziennictwa - mówił wówczas Dyrektor Okręgowy - symbolizuje z jednej strony Ojczyznę, społeczeństwo, honor i bezpieczeństwo, z drugiej strony ideały więziennictwa – wierność, męstwo, poświęcenie, wytrwałość, wzorowość służby dla dobra Ojczyzny. Sztandar, który otrzymaliście niech świadczy o tym, że wasz codzienny trud i wysiłek został doceniony, że zasłużyliście na ten wspaniały symbol poświęcony Ojczyźnie, Honorowi i Bogu...”.

Od tego czasu delegacje pocztu sztandarowego strzelińskiej jednostki brały udział w licznych uroczystościach lokalnych, wojewódzkich i państwowych. Przez te wszystkie lata w skład pocztu sztandarowego wchodzili funkcjonariusze różnych działów: ochrony, kwatermistrzowskiego i penitencjarnego. Funkcjonariusze wyróżniają się nieskazitelną służbą i postawą. Członkowie pocztu opanowali musztrę na wysokim poziomie. Mundury oraz buty zostały wykonywane na miarę. Wszystko po to by nienagannie wyglądać i by szyk był idealnie zgrany. Lata treningów oraz uczestnictwa w różnych uroczystościach pozwoliły osiągnąć im profesjonalny poziom. Delegacja pocztu sztandarowego jest dumna z tego co udało im się wypracować. Z przekonaniem w to co robią i z wiarą w wartość symbolu jakim jest Sztandar są w stanie wytrzymać godziny ćwiczeń i trudy ceremonii, w których uczestniczą, często w czasie wolnym od służby.

Dzisiaj w skład pocztu sztandarowego wchodzą:

- dowódca pocztu: st. sierż. sztab. Rafał Majos (starszy oddziałowy działu ochrony),

- asysta pocztu sztandarowego: sierż. Artur Konopnicki (starszy kierowca działu kwatermistrzowskiego),

- asysta pocztu sztandarowego: kpr. Fabian Niedużak ( technik działu kwatermistrzowskiego),

- sztandarowy pocztu: plut. Michał Met (starszy oddziałowy działu ochrony).

Dyrekcja Zakładu Karnego w Strzelinie składa podziękowania z wyrazami szacunku i uznania funkcjonariuszom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego za godne reprezentowanie jednostki.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej