W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej kobiety pełnią służbę każdego dnia.

Z kart historii …

Dzień Kobiet jest od 8 marca 1910 roku corocznie obchodzonym świętem. Rok 1975 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet. W tym roku po raz pierwszy obchodzono na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca). Dwa lata później, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju. Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.

Straż Więzienna pierwszą służbą dla kobiet w Polsce. 

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która przyjęła kobiety w swoje szeregi. W Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dopiero kilka lat później umożliwiły służbę kobietom. Aktualnie w strukturach organizacyjnych Służby Więziennej pracują kobiety na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. W zakładzie Karnym w Strzelinie pełni służbę 38 funkcjonariuszek, a także 8 kobiet jest zatrudnionych jako pracownicy cywilni -  na stanowiskach samodzielnych oraz we wszystkich działach naszej jednostki: kierownictwo - zastępca dyrektora, ewidencji, finansowym, organizacyjno - prawnym i kadr, penitencjarnym, kwatermistrzowskim, ambulatorium z izbą chorych, ochrony, specjalista BHP - stanowisko samodzielne, zespół łączności i informatyki.

Służba Więzienna odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w polskich zakładach karnych. Co więcej, to nie tylko mężczyźni pracują w tej służbie – coraz większą liczbę funkcjonariuszy stanowią również kobiety. Pełnią ważne i niezbędne zadania, które mają na celu zarówno ochronę społeczeństwa, jak i resocjalizację skazanych.

Rola funkcjonariuszek Służby Więziennej nie jest łatwa. Codziennie stawiają one czoła trudnym sytuacjom, które mogą występować w więzieniach. Posiadają bogate umiejętności, które pomagają im w wykonywaniu swoich obowiązków. Są to zarówno umiejętności fizyczne, jak i umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja i negocjacja. Dzięki temu są w stanie skutecznie rozwiązywać konflikty, a także współpracować zarówno z innymi funkcjonariuszami, jak i z osobami pozbawionymi wolności. Praca ta może być trudna i stresująca, ale jednocześnie daje wiele satysfakcji. Wiedzą, że swoją służbą78/ przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz mają możliwość pomagania skazanym w resocjalizacji. Działania przez nie wykonywane mają na celu przygotowanie osadzonych do powrotu do społeczeństwa, poprzez udzielanie im wsparcia i prowadzenie różnych programów resocjalizacyjnych. Zawód wymaga także ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji. Funkcjonariuszki mają dostęp do różnego rodzaju szkoleń, które pozwalają im rozwijać się zawodowo. To pozwala im być na bieżąco z najnowszymi technikami i metodami pracy, a także lepiej przewidywać i reagować na potencjalne zagrożenia. Funkcjonariuszki Służby Więziennej są ważnym ogniwem w systemie penitencjarnym. Ich praca wymaga siły, wytrwałości, profesjonalizmu i empatii. Dzięki nim zakłady karne są bezpieczne i sprzyjają resocjalizacji skazanych. To dzięki ich codziennej pracy społeczeństwo może czuć się bezpieczne, a skazani mają szansę na powrót do normalnego życia.

 

Dyrekcja Zakładu Karnego w Strzelinie wraz z funkcjonariuszami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom pełniącym służbę w naszej jednostce, a także naszym koleżankom z innych jednostek i zaprzyjaźnionych służb mundurowych, życzy zdrowia, spełnienia marzeń, satysfakcji z wykonywanej pracy i aby każdy dzień był dniem wyjątkowym.

 

Tekst i zdjęcia chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej