Zakład Karny w Strzelinie włączył się w projekt „Wędrujące książki” Przedszkola Publicznego w Kondratowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusach.

Projekt „Wędrująca książka” czyli BOOKCROSSING ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także ma pozyskiwać młode pokolenie do tego by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, co mają powstać. Idea akcji polega na tym, by książki, które do tej pory stały na półkach, dostały drugie życie, uczyły i dawały radość innym osobom.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Michał Stachowicz wraz z mjr Krzysztofem Dudkiem przekazali na ręce Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kondratowicach Lilianny Mróz oraz Wójta Gminy Kondratowice Tomasza Gracza budki do plenerowej biblioteki. Skazani Zakładu Karnego w Strzelinie w ramach programu readaptacyjnego Plenerowa Biblioteka przygotowali małe domki na książki. Posiadają zamykane drzwi i szybę, dzięki czemu są nie tylko odporne na nieprzyjazne warunki pogodowe, ale również w bardzo wygodny sposób można zapoznać się z ich zawartością. To świetna okazja, by odświeżyć swój księgozbiór, oddając swoje egzemplarze i wymieniając na inne.

Uczestnictwo skazanych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej niewątpliwie oddziałuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności. Istotą realizacji programów resocjalizacyjnych jest określenie indywidualnych czynników, które skłoniły osadzonego do popełnienia przestępstwa, a także czynniki ponownego wejścia w konflikt z prawem i powrotu do podejmowania czynów społecznie zabronionych. Dzięki tego typu zajęciom program pełnił funkcję terapeutyczno-społeczną. Przede wszystkim uczy cierpliwości, precyzji, zaangażowania oraz kreatywności. Odnalezienie u osadzonych tych cech pozytywnych i wyeksponowanie ich jest jednym z celów wykonywanej przez Służbę Więzienną pracy resocjalizacyjnej oraz pozwala być częścią społeczeństwa.

tekst chor. Magdalena Siedlarz

zdjęcia mjr Krzysztof Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej