Współorganizatorami wydarzenia byli płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu oraz dr hab. Adam Kwieciński prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Kierownik Katedry Kodeksu Karnego Wykonawczego. W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. Tomasz Kalisz prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Kamila Mrozek – Adiunkt Katedry Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Dnia 22.01.2023 roku w ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowany został Dzień Otwarty ze studentami poświęcony prezentacji formacji mundurowej jaka jest Służba Więzienna.

Przedstawiciele Dyrektora Okręgowego w Opolu w osobach z-cy dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie, kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Strzelinie oraz zespołu funkcjonariuszy z działów: penitencjarnego, ochrony oraz organizacyjno-prawnego i kadr Zakładu Karnego w Strzelinie przedstawili słuchaczom zadania stawiane przed naszą formacją. Omówiono cele wykonywania kary pozbawienia wolności, systemy odbywania kary, typy oraz rodzaje zakładów karnych. Przedstawiona również została historia powstania oraz charakterystyka jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu opolskiego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja zadań stawianych przed Grupą Interwencyjną Służby Więziennej. Funkcjonariusze zainscenizowali scenkę pościgu za zbiegłym osadzonym, przedstawili zasady użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, a także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz spotkał się z aplauzem studentów.

Na koniec przedstawiono zgromadzonym procedury i kryteria przyjęcia w szeregi funkcjonariuszy SW, wskazano korzyści i przywileje związane ze służbą w formacji.

Należy podkreślić, że uczestnikami spotkania byli słuchacze, którzy już w tym roku będą kończyli studia, tak więc są potencjalnymi kandydatami do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów.

tekst: mł. chor. Magdalena Siedlarz

zdjęcia: por. Konrad Kozłowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej