W dniu 1 lutego 2023 roku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby oraz wręczenie awansu na wyższy stopień służbowy jednemu funkcjonariuszowi.

Podczas uroczystej odprawy Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przyjął ślubowanie od pięciu przyjętych funkcjonariuszy. Nowo przyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę na stanowiskach strażnika działu ochrony oraz referenta w dziale penitencjarnym Zakładu Karnego w Strzelinie.

Cieszymy się, że młodzi, ambitni i pełni zapału ludzie dołączają w nasze szeregi. Wierzymy, ze dzięki nim tradycja Służby Więziennej będzie kultywowana, a jej misja realizowana w sposób godny i honorowy.

Nowym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów i pomyślności.

Rozkazem Personalnym Nr 1.30/2023 Dyrektor Generalny Jacek Kitliński na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej nadał z dniem 1 stycznia 2023 r. stopień młodszego chorążego Służby Więziennej st. sierż. sztab. Mariuszowi Jakubowskiemu. Funkcjonariusz został awansowany za dotychczasowy przebieg służby, wieloletnie doświadczenie oraz wyróżniającą się postawę i zaangażowanie w realizację zadań służbowych. Awansowanemu funkcjonariuszowi serdecznie gratulujemy.

 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej