W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski przyjął ślubowanie od siedmiu funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę na stanowisku strażnika działu ochrony.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

Głównym celem pracy funkcjonariusza Służby Więziennej jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywają osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych, czyli aresztach śledczych i zakładach karnych oraz resocjalizacja skazanych. Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone im obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w SW. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

Dzięki szeroko zakrojonym akcjom promocyjnym, zachęcających do wstąpienia do Służby Więziennej, nasza jednostka nie boryka się z problemami wakatów. Praca za murem budzi ciekawość i zainteresowanie wielu młodych ludzi, którzy starają się o przyjęcie do służby. Nowym funkcjonariuszom życzymy samych sukcesów i wytrwałości.

Tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej