Dnia 12 lutego br. delegacja pocztu sztandarowego wraz z zastępcami dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Krzysztofem Maciejewskim i mjr Michałem Stachowiczem wzięła udział w uroczystych obchodach 84 rocznicy deportacji Polaków na Sybir.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, w intencji osób poległych podczas tamtych tragicznych wydarzeń. Następnie, pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru oddano hołd poległym na Wschodzie Polakom. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Masowe wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego rozpoczęły się w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. Pierwsza deportacja, która pochłonęła najwięcej ofiar dotyczyła około 140 tys. polskich obywateli, była skierowana głównie przeciwko rodzinom urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej i właścicieli ziemskich. Następne deportacyjne rozpoczęły się kolejno: 13 kwietnia 1940 r., 29 czerwca 1940 r., oraz 20 czerwca 1941 r. Deportacje te nie były ostatnimi. W 1944 roku do łagrów wywiezieni zostali żołnierze Armii Krajowej oraz ludność cywilna. Całe przedsięwzięcie przesiedlenia naszych rodaków było bezprawną akcją mającą na celu wynarodowienie oraz zrusyfikowanie zajętych ziem po agresji Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku.

tekst i zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej