10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dzień ten został ustanowiony w 2003 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zapobiegania Samobójstwom (IASP) w celu zwrócenia uwagi na problem samobójstw i promowania działań na rzecz jego zapobiegania.

W związku z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom kadra penitencjarna w Zakładzie Karnym w Strzelinie przeprowadziła zajęcia z osadzonymi poświęcone zagadnieniom profilaktyki suicydalnej. Propagowano informacje o zdrowiu psychicznym i wadze umiejętności radzenia sobie w konstruktywny sposób ze stresem oraz problemami. Skazani nie tylko wysłuchali ww. informacji, ale również dzielili się swoim doświadczeniem i przemyśleniami.

Najważniejszy w dostrzeżeniu kryzysu suicydalnego wydaje się być czas – rozpatrywany w dwojaki sposób. Po pierwsze chodzi o szybkość reakcji – im wcześniej problem zostanie dostrzeżony, tym szybciej można pomóc, po drugie – znaczenie ma jakość i długość czasu poświęconego osobie potrzebującej pomocy i wysłuchania. Brak empatii, znudzenie i komentarze „nie w porę” tylko pogłębiają poczucie alienacji i mogą przyczynić się do podjęcia decyzji, od której nie ma już odwrotu. Należy zaznaczyć, że osoby pozbawione wolności regularnie uczestniczą w tutejszym zakładzie w programach readaptacyjnych dostosowanych do ich potrzeb oraz deficytów. Mają swobodny dostęp do pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej.

Tekst: por. Joanna Rusek, chor. Magdalena Siedlarz

zdjęcia: chor. Magdalena Siedlarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej