16 lutego 2018 roku młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie wystąpiła przed więźniami z przedstawieniem słowno – muzycznym poświęconym 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie miało miejsce na terenie Zakładu Karnego w Sztumie, gdzie grupa 80 osadzonych wysłuchała i obejrzała przygotowany przez młodzież program artystyczny. W skrócie zaprezentowano historię narodu polskiego walczącego o wolność i niepodległość. 

Edukacja patriotyczna to przekaz tradycji narodowych będących pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Polega to na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie zjawisk historycznych, treści kulturowych, obyczajów, poglądów i wierzeń, sposobów myślenia i zachowania oraz norm postępowania.  

Zaprezentowany przez młodzież program artystyczny wyzwolił wśród osadzonych pozytywne emocje i przekazał wartości kształtujące właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie. 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej