W dniu 19 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Sztumie gościł młodzieżowy chór Cantores Minores z Gniewu. Młodzież pod przewodnictwem Pani Izabeli Chyła dała koncert kolęd i pastorałek.

Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, które stanowią jedną z form oddziaływania na skazanych i ułatwiają proces resocjalizacji. Młodzież w profesjonalny sposób zaprezentowała repertuar w postaci kolęd i pastorałek. Na zakończenie koncertu chór Cantores Monores zaśpiewał wspólnie z osadzonymi kolędę Wśród nocnej ciszy, co stanowiło niesamowite przeżycie dla obu stron.

Wizyta chóru była również okazją do zapoznania młodzieży z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej. Młodzież miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego, celami wykonywania kary pozbawienia wolności oraz elementami pracy resocjalizacyjnej.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej