3 maja 2018 roku Służba Więzienna uczestniczyła w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji

227 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Celem ustawy rządowej było ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. 

Sztumski obchody rocznicowe to święto mieszkańców, samorządowców, kombatantów  oraz przedstawicieli służ mundurowych. Uroczystość obchodzone w Sztumie już od 5 lat uświetnia obecność kompani honorowej Zakładu Karnego, powstałej w 2014 roku z inicjatywy płk. Jana Morozowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. 

Dzisiejsza uroczystość miała początek w Kościele św. Anny w Sztumie, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Święta. Następnie w asyście kompanii honorowej Zakładu Karnego w Szumie, uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Rodła. Pod pomnikiem, gdzie asystę pełnili funkcjonariusze sztumskiego jednostki penitencjarnej odegrano hymn państwowy, złożono kwiaty, oddano honory oraz wystrzelono salwę honorową. 

Służbę Więzienną reprezentowali ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Okręgowego w Gdańsku, płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oraz funkcjonariusze wchodzący w skład kompani honorowej Zakładu Karnego w Sztumie. 


Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej