25 stycznia 2018 roku funkcjonariusze sztumskiej Służby Więziennej uczestniczyli w akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie nadchodzących ferii zimowych.

W spotkaniu zorganizowanym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 brali udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji oraz Straży Pożarnej. Funkcjonariusze przekazali młodzieży zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w czasie wolnym, wskazywali na zachowania bezpieczne. Omówiono sposób właściwego i bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach i przejściach dla pieszych.

Kolejnym etapem spotkania było szkolenie praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariusze instruowali w jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Z wykorzystaniem fantomów i defibrylatorów treningowych młodzież poznawała i doskonaliła umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze Straży Pożarnej zademonstrowali i przekazali praktyczne wskazówki jak należy się zachować w przypadkach kiedy pod osobą załamie się lód.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” zorganizowana jest przez Policję w Sztumie. W akcji czynnie uczestniczą wszystkie służby mundurowe z terenu Sztumu. Zdobytą w czasie pełnienia służby wiedzę i doświadczenie przekazują innym.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej