15 czerwca 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy”

W auli Uniwersytetu Gdańskiego spotkali się więzienni praktycy, którzy codziennie uczestniczą w zatrudnianiu więźniów. Przedstawiciele czeskiej, niemieckiej, litewskiej i polskiej Służby Więziennej przedstawili zagadnienia dotyczące wykonywania pracy przez osoby pozbawione wolności i płynących z tego korzyści. Prelegenci zwracali uwagę, nie tylko na walory resocjalizacyjne pracy, ale również na cele ekonomiczne oraz zadania edukacyjne i zdrowotne, które mają wpływ na poprawę sytuacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Uczestniczący w spotkaniu naukowcy omówili prawne zagadnienia dotyczące zatrudniania skazanych w świetle standardów krajowych i międzynarodowych. Przedstawili wyniki badań prowadzonych w związku z wykonywaną przez osadzonych pracą.

Organizatorem konferencji byli funkcjonariusze sztumskiej Służby Więziennej, pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studenci koła naukowego Refectum oraz przedstawiciele gdańskiego koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Zorganizowana konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Ogólnopolskiemu i Międzynarodowemu przeglądowi Sztuki Więziennej. Przegląd Sztuki Więziennej już od 15 lat ma formułę międzynarodową. Współpraca ze Służbą Więzienną naszych sąsiadów pozwala nam na wymianę doświadczeń z zakresu resocjalizacji i traktowania osób pozbawionych wolności. Tegoroczne spotkanie Służby Więziennej Litwy i Czech było okazją do odnowienia porozumienia o współpracy międzynarodowej – porozumienie podpisano w Zakładzie Karnym w Sztumie.    

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Rozmiar: 4.3 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej