Delegacja sztumskich więzienników pod przewodnictwem ppłk. Kazimierza Rymera odwiedziła litewskie jednostki penitencjarne w Marijampole i na wileńskich Łukiszkach

Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w funkcjonowaniu Służby Więziennej i stanowi czynnik wpływający na jej rozwój oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników. Zakład Karny w Sztumie od trzynastu lat współpracuje z litewską służbą penitencjarną. Nawiązana współpraca stanowi płaszczyznę do wymiany doświadczeń z zakresu resocjalizacji, traktowania osób pozbawionych wolności oraz sposobów i systemów ochrony jednostek penitencjarnych.

Zorganizowana w dniach 24-27 maja 2018 roku wizyta pozwoliła na zapoznanie się z prowadzonymi w litewskich więzieniach oddziaływaniami resocjalizacyjnymi poprzez pracę i nauczanie. Delegacja sztumskich więzienników zobaczyła bazę szkolenia psów specjalnych wraz z pokazem ich umiejętności. Podsumowano także XIV Międzynarodowy Przeglądu Sztuki Więziennej oraz poczyniono przygotowania do zaplanowanego na 14 i 15 czerwca 2018 roku XV. Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej.


Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej