Audycje więziennego radiowęzła oraz spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z profesjonalnymi mediatorami - tak w dniach 16 – 20 października 2017 roku wyglądał Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku, sprawy rodzinne i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

W ramach więziennego radiowęzła emitowano audycje, których wiodącym tematem były mediacje. Audycje były ukierunkowane na wzbudzeniu zainteresowania wiedzą o mediacjach i innych konstruktywnych metodach rozwiązywania konfliktów, propagowano ideę porozumiewania się bez przemocy. 

W spotkaniu zorganizowanym w Sądzie Rejonowym w Malborku funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z profesjonalnymi mediatorami i sędziami. W trakcie spotkania dyskutowano na temat idei mediacji, propagowania tej metody wśród młodzieży i osób dorosłych. Omówiono również standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

 

Tekst: kpt. Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: kpt. Monika Morozowska, kpt. Kamil Dobrzyński
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej