21 marca 2018 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie pod hasłem „Licealiada dla Niepodległej” odbyły się turnieje i konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem dla Niepodległej”. W ramach kształtowania postaw patriotycznych uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie przygotowali turnieje i konkursy o tematyce literackiej, plastycznej i historycznej.  

Do udziału w realizowanym przedsięwzięciu zaproszono sztumskie służby mundurowe. Służbę Więzienną i Zakład Karny w Sztumie reprezentowali ppłk Izabela Firańska i mjr Andrzej Ścisłowski. Z okazji zorganizowanego wydarzenia pod obeliskiem upamiętniającym marszałka Józefa Piłsudskiego zaproszeni goście złożyli wiązanki i oddali hołd. 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej