Żołnierze z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku szkolili funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

St. kpr Paweł Śliwa oraz st. szer Bartłomiej Balbuza żołnierze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku wykonujący obowiązki ratowników medycznych w dniu 9 marca 2018 roku przeprowadzili szkolenie z zakresu ratowania życia dla funkcjonariuszy zakładu karnego. Zajęcia obejmowały podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zainscenizowane sytuacje zagrożenia życia.  

Dzięki takim inicjatywom funkcjonariusze nabyli nową i utrwalili posiadaną już wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. Izolacja więzienna jest miejscem, gdzie posiadanie takich umiejętności nabiera szczególnego znaczenia. Funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie udowadniali, że los drugiego człowieka nie jest im obojętny. 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej