Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie włączyli się do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Celem ogólnopolskiej akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Akcja oddawania krwi  jest dla służb mundurowych także formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.  W czasie trwania akcji funkcjonariusze i pracownicy więzienia oraz mieszkańcy Sztumu oddali ponad 13 litrów krwi.

Dawców krwi, w tym funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie wyróżniono podczas uroczystości zorganizowanej w malborskim magistracie. Wręczono tam odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym dawcom krwi. Obecny na uroczystości ppłk Michał Niedbała, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za swoją postawę i zaangażowanie we wszystkie akcje związane z ideą krwiodawstwa. 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 
Zdjęcia: archiwum ZK w Sztumie, ppor. Emilia Michalska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej