W dniu 22 stycznia 2018 roku Zakład Karny w Sztumie pozyskał nowe tereny z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjnej. Podjęte działania służą realizacji programu „Praca dla więźniów”

Przekazanie terenów nastąpiło w formie aktu notarialnego zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy w Sztumie Leszkiem Taborem a Dyrektorem Zakładu Karnego w Sztumie płk. Janem Morozowskim.

 

Dyrekcja Zakładu Karnego w Sztumie  starania o pozyskanie dodatkowych terenów czyniła już odpowiednio wcześniej. Podejmowane działania miały ścisły związek z realizacją programu „Praca dla więźniów” – na pozyskanych terenach od początku planowano budowę hali produkcyjnej, gdzie zatrudnienie mają znaleźć osoby pozbawione wolności.

 

Program „Praca dla więźniów” zainicjowany został przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 roku.  Realizacja programu przez Służbę Więzienną polega na readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Zatrudnianie osadzonych daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu, pozyskiwania środków finansowych, regulację zadłużeń i zobowiązań, finansowe wspieranie rodziny i bliskich, wyrabianie pozytywnych nawyków, kształtuje poczucie odpowiedzialności i akceptacji społecznej. Wszystko to zwiększa szansę na społeczną readaptację oraz uczy poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński

Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej