26 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie uczestniczyli w Powiatowych Targach Edukacji i Pracy

Targi zorganizowane zostały z inicjatywy Starosty Sztumskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Udział Służby Więziennej w zorganizowanym wydarzeniu ukierunkowany był na przedstawienie naszej formacji osobom poszukującym zatrudnienia z uwzględnieniem właściwości, które pozwalają na wykonywanie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych i stresujących.

Udział Służby Więziennej w  Targach Pracy i Edukacji pozwolił również na zaprezentowanie zgromadzonym pracodawcom założeń oraz korzyści dotyczących zatrudniania osób pozbawionych wolności w ramach programu „Praca dla więźniów”.
 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: chor. Robert Górniewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej