12 kwietnia 2018 roku funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w zorganizowanych w Malborku Targach Pracy

Udział Służby Więziennej w Targach Pracy ukierunkowany był na przedstawienie naszej formacji osobom poszukującym zatrudnienia z uwzględnieniem właściwości, które pozwalają na wykonywanie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. 

Zorganizowane Targi Pracy pozwoliły również na zaprezentowanie zgromadzonym tam pracodawcom założeń oraz korzyści dotyczących zatrudniania osób pozbawionych wolności w ramach programu „Praca dla więźniów”. 

W Targach Pracy uczestniczyła służba kadrowa i zatrudnieniowa Zakładu Karnego w Malborku oraz Zakładu Karnego w Sztumie. 

 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 
Zdjęcia: kpt. Monika Morozowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej