W dniu 27 lutego 2018 roku Zakład Karny w Sztumie gościł członków Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Sztumie miała wymiar poznawczy. Studenci zapoznali się z historią jednostki, aktualną strukturą organizacyjną oraz specyfiką pracy poszczególnych służb. W czasie przejścia po terenie zakładu członkowie Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej mieli okazję zobaczyć jak wygląda życie codzienne w więzieniu oraz warunki tu panujące. Oglądali cele mieszkalne, place spacerowe, sposób wydawania posiłków oraz rozmawiali z więźniami. 

Kolejna część wizyta poświęcona została na omówieni i przedstawienie zagadnień związanych bezpośrednio z resocjalizacją skazanych. Praca, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, oddziaływania terapeutyczne – to podstawowe narzędzia wykorzystywane w społecznej readaptacji więźniów. Studenci zobaczyli miejsca pracy osadzonych, bazę do zajęć kulturalno –oświatowych i sportowych, bibliotekę, pracownię terapii zajęciowej oraz więzienną szkołę.   

Zorganizowana wizyta zobrazowała studentom zasady funkcjonowania Zakładu Karnego w Sztumie.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej