Zakład Karny w Sztumie jest jednym z 18 zakładów karnych w kraju gdzie funkcjonuje przywięzienna szkoła. Lipiec i sierpień to czas wakacji jednak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” więźniowie zdobywają nowe kwalifikacje.

Podstawowym celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie u osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Aby osiągnąć ten cel funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzą zindywidualizowane oddziaływania uwzględniając przede wszystkim pracę i nauczanie.

Nauczanie w przywięziennej szkole oraz udział osadzonych w kursach szkoleniowych to szansa na zdobycie nowych umiejętności ułatwiających społeczną readaptację. W przywięziennej szkole w zakresie ogólnym (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące) oraz zawodowym (ślusarz, kucharz, stolarz, elektryk, zbrojarz-betoniarz) kształci się około 250 osadzonych. Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” stanowi uzupełnienie ofert szkoleniowej dla osób pozbawionych wolności. W 2018 roku dotychczas 36 więźniów uczestniczyło w kursach brukarza i ogrodnika. Do końca bieżącego roku zaplanowano jeszcze kursy spawacza, operatora wózków widłowych i montera konstrukcji stalowych gdzie wykształcenie zdobędzie kolejnych 84 więźniów.  

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej