W dniu 15 grudnia 2017 roku delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Sztumie uczestniczyła w święcie Czeskiej Służby Więziennej zorganizowanym przez Zakład Karny w Rynovicach.

Współpraca międzynarodowa to wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, prezentowanie polskich rozwiązań stosowanych w pracy penitencjarnej, promowanie polskiej myśli technicznej oraz intelektualnej, zbieranie informacji, które mogą  być wykorzystane dla wprowadzania nowych rozwiązań systemowych lub technicznych poprawiających skuteczność zadań Służby Więziennej.  

Grudniowa wizyta sztumskich więzienników w Republice Czeskiej miała charakter uroczysty. Funkcjonariusze polskiej Służby Więziennej uczestniczyli w uroczystościach związanych ze świętem czeskiej Służby Więziennej. Organizatorem uroczystości był plk. Mgr. Vlastimil Kříž, Dyrektor więzienia w Rynovicach. W czasie uroczystości płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie został wyróżniony odznaką I stopnia czeskiej Służby Więziennej. Odznaka ta nadawana jest przez Dyrektora Generalnego Czeskiej Służby Więziennej.  

Służba Więzienna to wyzwanie, które wymaga odporności na stres, odpowiedzialnego podejścia i ponadprzeciętnej odwagi w wypełnianiu obowiązków codziennej pracy.

powiedział w czasie uroczystości płk Jan Morozowski

Święto Służby Więzienne to święto funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin. Grudniowy termin uroczystości był okazją do złożenia wzajemnych życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: czeska Służba Więzienna

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej