Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze i największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Więźniowie angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie i skutecznie wykorzystać czas na społeczną readaptację. Tegoroczne wydarzenie odbywało się 14 i 15 czerwca.

Sztuka nie ma krat

Takie przesłanie towarzyszyło otwarciu XXVII Ogólnopolskiego i XV Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej, które miało miejsce w dniu 14 czerwca 2018 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie. Otwarcia przeglądu dokonali, płk Jan Morozowski - dyrektor sztumskiej jednostki penitencjarnej oraz Adam Karaś - dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury.

Twórcza resocjalizacja pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych czy społecznie pożądanych postaw. Dzięki temu sztuka może stać się ważnym elementem resocjalizacji.

napisał płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Wieziennej w swoim liście skierowanym do dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Po ceremonii otwarcia wyróżniono więziennych artystów, którzy w sumie nadesłali około 1400 prac w różnych kategorich artystycznych: literackiej, malarskiej, grafiki, ceramiki i rzeźby. Następnie zgromadzone jury poddało ocenie występy artystyczne na żywo. Więźniowe zaprezentowali grę na pianinie, śpiew przy akompaniamencie gitary oraz występ męskiego chóru. W tej kategorii zwyciężył zespół muzyczny z Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce.

Teatr i Tolerancja

15 czerwca 2018 roku na scenie sztumskiego kinoteatru odbywały się zmagania więziennych teatrów. Teatr to sztuka wielotworzywowa, więźniowie zaprezentowali się poprzez słowo, taniec, grę aktorską, światło, scenografię i mu­zykę. W tej kategorii zaprezentowano siedem różnych, ciekawych przedstawień. Zwyciężyła grupa teatralna Piktogram z Zakładu Karnego w Sztumie. Więźniowie przedstawili sztukę „Boska komedia”, którą wyreżyserował Florian Staniewski. Po przedstawieniu jeden z więziennych aktorów pytany o to czy warto angażować się w zajęcia artystyczne i jaki to ma dla niego sens stwierdził

Warto angażować się w sztukę, bo to bardzo porządkuje głowę

Zwieńczeniem artystycznych zmagań był koncert Stanisława Soyki. Artysta wykonał wiele swoich przebojów, a utwór Tolerancja zaśpiewał wspólnie z osadzonymi ze sztumskiego więzienia.

Sztuka bez granic

Już po raz 15. w przeglądzie uczestniczyli artyści z zagranicy. Międzynarodowy charakter przeglądu to następstwo wieloletniej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną Polski, Czech, Litwy i Niemiec. Nawiązana współpraca stanowi płaszczyznę do wymiany doświadczeń z zakresu resocjalizacji i odbywania kary pozbawienia wolności. Z okazji długoletniej międzynarodowej współpracy płk Jan Morozowski wręczył zagranicznym gościom okolicznościową statuetkę.

Niepodległa

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy stworzyli oddzielną konkursową kategorię, gdzie osadzeni nadsyłali prace o tematyce patriotycznej, ukazującej walkę i dążenia do odzyskania wolności, suwerenności i niepodległości.

Płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okregowy Służby Więziennej w Gdańsku zwracając się do uczestników Przeglądu, zachęcał osadzonych do aktywnej pracy nad sobą podczas odbywania kary pozbawienia wolności, aby dobrze przygotować się do życia na wolności. Zacytował słowa wykonanej przez Stanisława Soykę i osadzonych piosenki Tolerancja

Życie nie po to tylko jest by brać

Życie nie po to by bezczynnie trwać

I aby żyć siebie samego trzeba dać

Jednocześnie, podziekował funkcjonariuszom Służby Więziennej, wychowacom, psychologom i terapeutom, którzy na co dzień pracując z osadzonymi, ukierunkowują i wspierają ich w rozwijaniu artystycznych zainteresowań oraz wszystkim zaangażowanym w organizację tak dużego przedsięwzięcia.

Patronat honorowy nad Przeglądem objął Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

Wystawę prac osadzonych można oglądać w salach Sztumskiego Centrum Kultury.

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński/mjr Małgorzata Sarnowska
Zdjęcia: por. Piotr Szymański-Sztym

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej