Każdy jubileusz jest wyjątkową okazją do świętowania. Szczególnie okrągłe rocznice są momentami wspomnień, dokonywania analiz i podsumowań.

Posługa duszpasterska w więzieniu…

Osadzeni w trakcie odbywania kary mogą korzystać z posług religijnych przedstawicieli różnych związków wyznaniowych. Najwięcej osadzonych w tarnowskiej jednostce wyznaje wiarę katolicką. Mają oni możliwość uczestniczenia w cotygodniowej mszy świętej, różnego rodzaju nabożeństwach wynikających z kalendarza liturgicznego, wyznania grzechów podczas spowiedzi, skorzystania z czytelnictwa literatury religijnej, a także zwykłej rozmowy z osobą duchowną. Posługą duszpasterską w więzieniu zajmuje się kapelan ks. Leszek Stręk, który od 30 lat nieprzerwanie za więziennymi murami głosi słowo Boże.

Początki...

W 1990 roku ks. Stręk został mianowany przez biskupa jako kapelan więzienny, dodatkowo pełnił również wtedy posługę jako wikary w parafii wolnościowej. 24 czerwca 1990 roku o godzinie 14.00 odprawił swoją pierwszą mszę świętą za murami tarnowskiej jednostki, w której udział wzięło około 30 skazanych. Nie miał możliwości kontaktowania się z tymczasowo aresztowanymi, ale uzyskał na to zgodę prokuratury i już w Boże Narodzenie także i ta grupa osadzonych mogła wziąć udział w spowiedzi świętej. W Zakładzie Karnym w Tarnowie nie było wówczas odrębnego pomieszczenia przeznaczonego na kaplicę więzienną. Przez okres około 2 lat kapelan wykorzystywał do odprawiania nabożeństw świetlicę, w której na czas mszy był rozkładany ołtarz. Później wraz z ustawowym określeniem pojemności cel mieszkalnych, a co za tym idzie zmniejszeniem ilości skazanych, pomieszczenie świetlicy zostało przeniesione, a to, w którym dotychczas odbywały się zajęcia kulturalno-oświatowe i nabożeństwa, przekształcono na kaplicę więzienną, która funkcjonuje w tym miejscu do dnia dzisiejszego.

Droga zawodowa...

W 1993 roku Biskup zwolnił ks. Stręka z obowiązków wikariusza i przeznaczył go do pracy w zakładzie karnym. Od 1997 roku kapelan jest zatrudniony na etacie w tarnowskiej jednostce. W tym czasie oprócz nabożeństw wynikających z kalendarza liturgicznego rokrocznie organizuje możliwość przystąpienia przez skazanych do Sakramentu Bierzmowania. Kilkukrotnie udzielał również Chrztu Świętego. Jest do dyspozycji zarówno skazanych jak i funkcjonariuszy, służąc nie tylko pomocą i wsparciem, ale również dobrym słowem i humorem, który w więziennej rzeczywistości jest nie do przecenienia. Tradycyjnie oprócz nabożeństw organizowanych dla osób pozbawionych wolności, w kaplicy więziennej odprawiane są również msze święte za zmarłych funkcjonariuszy i pracowników tarnowskiej jednostki.

Życzenia…

Pełnienie posługi kapłańskiej za więziennymi murami jest nieustanną walką o dusze, które pogubiły się w swoim życiu, prowadzeniem ich do zbawienia, a często nauką od podstaw miłości do Boga i bliźniego. Z okazji 30. rocznicy, posługi duszpasterskiej w tarnowskiej jednostce, na ręce księdza kapelana składamy serdeczne podziękowania za wszelki trud, poświęcenie i serce, które wkłada w swoją pracę. Dziękujemy za życzliwość, dobre słowo, uśmiech, wsparcie i wspólną modlitwę. Największym podziękowaniem niech będzie pewność, że posługa kapłańska przynosi owoc obfity, a wszelkie trudy ziemskiego pielgrzymowania zostaną w przyszłości wynagrodzone.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej