23 listopada w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Zasłużonym krwiodawcom podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego. Były także podziękowania dla osób, instytucji i szkół wspierających honorowe krwiodawstwo.

Medalem 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża został odznaczony nasz kolega, mł. chor. Radomir Suda, Prezes Klubu Honorowych Dawców Zakładu Karnego w Tarnowie. W uznaniu długoletnich zasług na rzecz honorowego krwiodawstwa, niesienia bezinteresownej pomocy w postaci niezastąpionego leku, jakim jest krew działalności w Ruchu Honorowych Dawców Krwi oraz propagowania szczytnych idei Polskiego Czerwonego Krzyża.

Krew jest bezcennym darem, to ona ratuje życie. Jesteśmy dumni, że są wśród nas ludzie, którzy tak bezinteresownie potrafią dzielić się cząstką siebie.

Zdjęcia:

https://tarnow.naszemiasto.pl/gala.../ar/c1-9531981

https://www.facebook.com/media/set?vanity=NSerwisKADR...

Opracował:

ppor. Tomasz Liszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej