Pięciu osadzonych z tarnowskiej jednostki wykonuje prace remontowo-budowlane w obiekcie Jaskółka, w którym docelowo mają być kwaterowani mali uchodźcy z objętej wojną Ukrainy.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Tarnowie a Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów skazani zostali skierowani do pracy nieodpłatnej przy remoncie obiektu. W trakcie codziennych obowiązków, wynikających z zatrudnienia, wykonują gładzie, szpachlują, szlifują i malują ściany, a także pomagają w każdym etapie renowacji obiektu.

Angażowanie skazanych do działań prospołecznych kształtuje w nich empatię, uczy wrażliwości na drugiego człowieka, pozwala na dzielenie się swoim czasem, zaangażowaniem, umiejętnościami, zdolnościami i pokładami dobra, które każdy z nas posiada. Przyczynia się także do zadośćuczynienia społeczeństwu za popełnione przestępstwa. Jest formą rekompensaty za krzywdy wyrządzone różnym dobrom prawnie chronionym.


Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej