27 października, w Oddziale Zewnętrznym Tarnów-Mościce, odbyły się okręgowe ćwiczenia doskonalące ochronno-obronne pod kryptonimem „Biała 2023”. Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności dowodzenia i reagowania w sytuacji realnego zagrożenia w jednostce.

W ćwiczeniach uczestniczyli: funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Tarnów – Mościce, siły wsparcia – funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW), Straż Pożarna oraz Policja.

Nadzór nad realizacją ćwiczeń prowadzili: specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z ochrony oraz działań obronnych, dyrektorzy zakładów karnych i oddziałów zewnętrznych zakładów karnych Okręgu Krakowskiego wraz z przedstawicielami Inspektoratu wewnętrznego SW.

Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności dowodzenia i reagowania w sytuacji realnego zagrożenia w jednostce – w dzisiejszej sytuacji – skażenia chemicznego, jakie miałoby mieć miejsce w pobliskich Zakładach Azotowych.

Ćwiczenia trwały około godziny. W tym czasie odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, wezwanie straży pożarnej celem zabezpieczenia terenu przed skażeniem chemicznym, podjęto decyzję o ewakuacji osadzonych z terenu jednostki, dokonano ewakuacji osadzonych z oddziału mieszkalnego, użyto sił wsparcia celem zneutralizowania zagrożenia wynikającego z buntu osadzonych w celi i jednoczenie udaremniono ucieczkę podjętą przez osadzonego (tut. pozoranta).

Dzięki sprawnej współpracy wszystkich służb, ćwiczenia przebiegły dynamicznie i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą, służbową postawę, zaangażowanie i wysiłek włożony w przeprowadzenie trudnych i wymagających ćwiczeń.

zdjęcia:

st.sierż.sztab. Wojciech Kaczmarek

opracowanie:

mł.chor. Natalia Katra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej