W ostatnim czasie funkcjonariusze tarnowskiej jednostki angażowali się w wiele akcji, które miały na celu pomoc osobom najbardziej dotkniętym trudną sytuacją epidemiczną, w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa w naszym kraju. Tym razem jednak to my zostaliśmy obdarowani.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Krakowie Pan Paweł Oświęcimka przekazał na ręce Dyrektora tarnowskiej jednostki 36 par profesjonalnych rękawic antyprzekłuciowych i antyprzecięciowych. Posłużą one funkcjonariuszom działu ochrony w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważne aspekty wykonywania obowiązków zawodowych. Wszelkiego rodzaju wyposażenie i działania podejmowane w tym zakresie wpływają na komfort pracy, dają poczucie stabilizacji i pewności siebie. Funkcjonariusze działu ochrony codziennie dokonują kilkadziesiąt kontroli cel i innych pomieszczeń, w których przebywają skazani jak również kontroli pobieżnych i osobistych osadzonych. Profesjonalne rękawice chroniące przed możliwością zakłucia czy przecięcia ich powierzchni są w tym względzie dużym ułatwieniem i zapewniają bezpieczeństwo więziennikom, stanowiąc barierę dla wirusów i bakterii wywołujących poważne choroby.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej