W tarnowskiej jednostce pracujemy nad sercami. Dosłownie i w przenośni. Poprzez angażowanie skazanych do wykonywania pojemników na plastikowe nakrętki w kształcie serca, przyczyniamy się do naprawy ich własnych.

Kolejne serce, wykonane przez osadzonych w tarnowskim więzieniu, trafiło dziś do Łęgu Tarnowskiego. Z inicjatywy mieszkańców, przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego, zorganizowano zbiórkę finansową, dzięki której zakupiono materiał potrzebny do wykonania pojemnika na nakrętki. To jednak tylko połowa sukcesu. Drugie ogniwo stanowi nieodpłatna praca jaką skazani, odbywający karę pozbawienia wolności, włożyli w wykonanie pojemnika.

Pojemnik będzie stał w centrum miejscowości. Umożliwi to wszystkim mieszkańcom angażowanie się w akcje charytatywne na rzecz osób doświadczonych przez los, chorobę, cierpienie.

Angażowanie skazanych do pracy nieodpłatnej o charakterze działań prospołecznych sprzyja procesowi ich resocjalizacji. Uczy odpowiedzialności, systematyczności, kształtuje empatię i wrażliwość na na drugiego człowieka. Dodatkowo wdraża do aktywności w zatrudnieniu, sprzyja tym samy zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych, przydatnych w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej