Dzięki czujności funkcjonariuszy, z tarnowskiej jednostki penitencjarnej, została zatrzymana osoba ukrywająca się przed Wymiarem Sprawiedliwości. Podziękowania za pomoc w ujęciu osoby poszukiwanej, na ręce Dyrektora Zakładu Karnego, przekazał Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

     W codziennej pracy wychowawczej z osadzonymi, oprócz bezpośrednich kontaktów w formie rozmów, wizytacji cel mieszkalnych, penitencjarzyści mają obowiązek sprawdzać korespondencję prywatną adresowaną do skazanych. Listy, które są wysyłane do osadzonych mogą być źródłem wielu informacji zarówno o nich samych, jak i środowisku rodzinnym, z którego się wywodzą, o wzajemnych relacjach między domownikami. Właśnie w trakcie codziennej rutynowej kontroli korespondencji, przysłanej do jednego ze skazanych ujawniono treści, które mogły godzić w porządek publiczny. Wynikało z nich jednoznacznie, że adresatem listu jest osoba poszukiwana przez Policję, ukrywająca się przed Wymiarem Sprawiedliwości. Dzięki czujności, wnikliwości i sprawnej reakcji funkcjonariuszy Służby Więziennej informacje zostały niezwłocznie przekazane Policji. Na tej podstawie dokonano zatrzymania osoby poszukiwanej i osadzenia w areszcie śledczym.

     Głównym zadaniem Służby Więziennej jako formacji mundurowej jest prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, a także ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Wykonywanie codziennych obowiązków służbowych przez więzienników wymaga ciągłej współpracy z szeroko pojętym Wymiarem Sprawiedliwości, w tym funkcjonariuszami Policji. Wzajemna pomoc, wymiana informacji są nieodzownym elementem współdziałania służb mundurowych odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa społecznego.

Opracowanie: ppor. B. Bańdur

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej