8 grudnia w czwartek w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Zasłużonym krwiodawcom podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego. Były także podziękowania dla osób, instytucji i szkół wspierających honorowe krwiodawstwo.

Podziękowanie za wspieranie działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał Zakład Karny w Tarnowie. Podziękowanie odebrał Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Maciej Możdżeń.

Odznaką "Zasłużony Honorowy Krwiodawca Pierwszego Stopnia" został odznaczony nasz kolega, mł. chor. Radomir Suda, Prezes Klubu Honorowych Dawców Zakładu Karnego w Tarnowie.

Krew jest bezcennym darem, to ona ratuje życie. Jesteśmy dumni, że są wśród nas ludzie, którzy tak bezinteresownie potrafią dzielić się cząstką siebie.

Opracował :

por. Maciej Lehrfeld

ppor. Tomasz Liszka

Zdęcia: por. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej