Kolejne partie maseczek ochronnych zostały w dniu dzisiejszym wydane poza mury tarnowskiego więzienia dzięki wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Wnioskodawcami byli Wójtowie Gmin: Rzepiennika Strzyżewskiego i Wierzchosławic. Maseczki zostały uszyte przez skazanych w ramach programu resocjalizacji realizowanego poprzez aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia Szyj z nami za kratami.

Od początku pandemii z tarnowskiej jednostki wydano łącznie blisko 20 tys. maseczek dla instytucji, organizacji, i samorządów, które zwróciły się do Dyrektora o pomoc w tym zakresie. Wszyscy obdarowani zgodnie podkreślają, że pomoc więzienników w tym zakresie jest nie do przecenienia.

Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga jest sprawną, przemyślaną i dobrze zorganizowaną inicjatywą, odpowiedzią na trudną sytuację, z jaką przyszło nam się wszystkim zmierzyć.

Aktywizowanie osób pozbawionych wolności poprzez angażowanie ich w działalność prospołeczną jest istotą procesu resocjalizacji. W wymiarze jednostkowym, indywidualnym pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności, obowiązkowości, zaangażowania, kształtuje empatię. W wymiarze społecznym natomiast jest zadośćuczynieniem społeczeństwu za popełnione przestępstwa.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej