Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 31 sierpnia ograniczeń dla osadzonych w tarnowskiej jednostce, polegających na wstrzymaniu zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego z wyjątkiem osadzonych zatrudnionych przy pracach porządkowych na rzecz Zakładu Karnego w Tarnowie wykonywanych na terenie bezpośrednio przyległym do zakładu karnego.

Powyższe ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej