Od dnia 27.11.2021 r. obowiązują nowe zasady udzielania widzeń

WIDZENIA Z OSOBAMI BLISKIMI NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W TARNOWIE

OD DNIA 27.11.2021 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA

 1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,
 2. Widzenie trwa 60 minut, którego udziela się raz w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego,
 3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,
 4. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt  ( każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy ), do ich realizacji wykorzystuje się również pomieszczenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,
 5. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,
 6. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte , a ich wyposażenie zabezpieczone,
 7. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,
 8. W trakcie widzenia osoby odwiedzające i osadzeni zobowiązani są do używania maseczek  w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki),
 9. Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych,
 10.  Po zakończonym widzeniu należy dokonać dezynfekcji stolików,
 11. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej