W tarnowskiej jednostce dobiegł końca program pn. „Mediacje po wyroku” sfinansowany w ramach projektu ”Pilotażowe kompleksy penitencjarne” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W trakcie półrocznego okresu realizacji projektu przeprowadzono 4 edycje programu resocjalizacji "Mediacje po wyroku", w których udział wzięło łącznie 40 skazanych. Dziesięciu spośród wszystkich uczestników programu przystąpiło do procedury mediacyjnej. Warunkiem przeprowadzenia mediacji było wyrażenie zgody obydwu stron. Większość spośród prowadzonych mediacji zakończyła się ugodą. Dla potrzeb realizacji programu i zapewnienia najlepszych jego efektów utworzono na terenie jednostki specjalny pokój, w którym swobodnie można było realizować programowo założone cele.

Niezależnie od programu resocjalizacji projekt zakładał również realizację 32 dyżurów mediatora w wymiarze po cztery godziny każdy. W dyżurach mogli wziąć udział wszyscy osadzeni odbywający karę w tarnowskiej jednostce zarówno w części zamkniętej jak i półotwartej. Z tej formy wsparcia skorzystało 104 skazanych.

Podczas programu u jego uczestników kształtowano gotowość do rozmowy, zadośćuczynienia, zrozumienia innych ludzi, przyjęcia punktu widzenia drugiej osoby, a przede wszystkim do zadośćuczynienia pokrzywdzonym i ofiarom przestępstw, które popełniali na ich szkodę.

Opracował:

ppor. Tomasz Liszka

Zdjęcia: kpt. Dorota Dudek

ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej