Skazani z tarnowskiej jednostki wykonali 150 budek dla nietoperzy, które trafiły do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

To już kolejny etap współpracy, w ramach której tarnowscy więziennicy postanowili zaangażować się w akcję na rzecz ochrony tych pożytecznych, a często niedocenianych latających ssaków. Dotychczas udzielali się przede wszystkim funkcjonariusze, którzy w swoim wolnym czasie wpierali leśników podczas prac w terenie leśnym.

Jednak inicjatywa wzajemnej współpracy na rzecz ochrony nietoperzy zakładała również, a może nawet przede wszystkim aktywizowanie osadzonych z tarnowskiej jednostki. W ramach zatrudnienia nieodpłatnego i programu resocjalizacji realizowanego poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych w zakresie edukacji ekologicznej, skazani zostali zaangażowani do produkcji budek dla nietoperzy, które zawisły w pobliskich ekosystemach leśnych.

Aktywizowanie skazanych, wdrażanie do zatrudnienia, obejmowanie oddziaływaniami z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych stanowi istotę procesu resocjalizacji. Praca nad wykonaniem budek dla nietoperzy z jednej strony uczy wrażliwości i gotowości do podejmowania działań prospołecznych, a z drugiej sprzyja kształtowaniu świadomości ekologicznej.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej